Рада Європи
Децентралізація і реформа публічної
адміністрації в Україні

Офіс Ради Європи в Україні:
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд,
м. Київ, Україна, 04070
тел.: +380.44.303.99.16, +380.44.425.60.01

Рада Європи Децентралізація і реформа
публічної адміністрації в Україні

Новини

Політика справедливості: навіщо українським реформам гендерно орієнтоване управління?

21 Квітня 2021

Авторка малюнку Марія Чорна

Мета будь-яких змін, надто таких кардинальних, як децентралізація та реформа територіальної організації влади в нашій державі, – загальне поліпшення добробуту населення, вищий рівень адміністративних послуг, удосконалення організації управління на всіх рівнях. Тому природно, що трансформація тою чи тою мірою зачіпає різні аспекти суспільного життя, зокрема і наріжний для кожної демократичної країни принцип – захист прав людини. Рівні права осіб різної статі, закріплені в Основному Законі, реалізуються в життя через паритет можливостей. Без досягнення цього балансу реформа не принесе бажаних результатів покращення для всіх.

З огляду на окреслені питання Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» спільно із партнерами – Національним агентством України з питань державної служби та Українською школою урядування розробили загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців «Політика гендерної рівності в органах публічної влади».

Упродовж чотирьох днів (5-8 квітня ц.р.) в режимі онлайн тренінгу за нею навчалися представники і представниці обласних державних адміністрацій, коло обов’язків яких дотичне до вироблення політики на регіональному рівні.

Європейський досвід та український контекст

«Йдеться якраз про царину діяльності Ради Європи, – зазначила, вітаючи аудиторію з початком навчання, заступниця голови Офісу РЄ в Україні Олена ЛИТВИНЕНКО, – оскільки захист прав людини, забезпечення верховенства права, збереження та просування демократії – це визначальні принципи діяльності нашої Організації.

Запропонована тренінгова програма ґрунтується на Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. Україна як член РЄ має певні зобов’язання, відтак її уряд покликаний вжити всіх зусиль, щоби реалізувати згадану Стратегію на національному, регіональному та місцевому рівнях».

Як поінформувала пані Литвиненко, основою для створення цієї програми також став посібник «Рівні права та можливості жінок і чоловіків у місцевому самоврядуванні», автори якого об’єднали стандарти і рекомендації Ради Європи, кращий європейський досвід у цій сфері та методи його адаптації в українські реалії.

Учасники та учасниці тренінгу, додала вона, стануть безпосередніми носіями таких знань у своїх регіонах, оскільки достеменно знатимуть, як розробляти політику гендерної рівності, реалізовувати її, щоб вона стала способом життя, невід’ємною складовою управління на місцях. Рада Європи, підкреслила пані Олена, поінформувала про розробку своєї програми підвищення кваліфікації Урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко, яка також підтримала ідею організації такого навчання.

«Що дає підстави говорити про серйозні наміри української влади здійснювати таку політику?». Відповідаючи на це запитання, пані Катерина сказала, що в ідеалі всі програми, нормативні акти, проекти мають розроблятися і впроваджуватися з урахуванням гендерних стандартів. Бо включення гендерної складової – це важливий елемент організаційної культури на національному рівні.

Офіс Урядової уповноваженої, за словами його керівниці, торік проревізував майже три тисячі нормативних актів центральних органів виконавчої влади, визначаючи їхню спрямованість на забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків, і вніс зміни до 54-х з них. Дуже важливо, зазначила Катерина ЛЕВЧЕНКО, щоб така робота проводилася на регіональному і місцевому рівнях.

Довкола окресленої проблеми, наголосила Урядова уповноважена, ще чимало «лякалок» та непорозумінь. А йдеться лишень про політику справедливості, ефективне управління. Вона очікує, що тренінг, ініційований Програмою Ради Європи, має істотно підвищити рівень стійкості управлінців регіонального рівня, що опікуються згаданими проблемами, до будь-яких негативних впливів, оскільки вони виконують потрібну справу, яка сприяє цивілізованому демократичному розвиткові нашої країни.

Українська школа урядування, додала її директорка Наталія НАУЛІК, із задоволенням долучилася до згаданого проекту Ради Європи, оскільки враховує зацікавлені запити аудиторії – державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. До речі, вже після події, про яку йдеться в нашій публікації, зауважила вона, УШУ самостійно, певна річ, за методикою Ради Європи, провела вже наступний онлайн тренінг для фахівців і фахівчинь облдержадміністрацій). В планах організації – ознайомити зі стандартами гендерної рівності ще й управлінців територіальних громад.

Рівний доступ до суспільних ресурсів убезпечує їхній справедливий розподіл між жінками і чоловіками. На цей аспект проблеми звернула увагу учасників та учасниць заходу радниця Офісу Ради Європи в Україні Мерві ПАТОСАЛМІ. За її словами, гендерна рівність як важливий елемент прав людини, налагодження демократії і верховенства права передбачає рівні права для жінок та чоловіків, хлопців і дівчат, однакові для них – публічну присутність, можливості, відповідальність та участь у всіх сферах громадського і приватного життя.

Теорія, стратегія, практика

Тепер власне про тренінг й те, як можна тримати та «підживлювати» увагу учасників заходу впродовж чотирьох днів, і чому формат онлайн безумовно стане зручним і корисним не лише під час нинішньої пандемії.

Коли йдеться про новітні підходи до навчання і підвищення кваліфікації для публічної служби, яке радше за сучасною термінологією називати професійним розвитком, то зазначається, що цей процес має бути безперервним протягом всієї кар’єри. Багато хто вже і в нашій країні, особливо за роки кардинального реформування різних сфер суспільно-економічного життя, на власному приладі переконався, що знань багато не буває.

Подекуди ще можна почути ностальгічні спогади про часи, коли на таких тренінгах «можна було зазирнути одне одному в очі», хоча задля отримання нових знань треба було обов’язково їхати до столиці. Освітній процес у світі кардинально змінюється і Україна не є винятком у цих глобальних процесах. Тож режим відео конференції належного організаційного рівня (як це зазвичай робить Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»), якщо до нього відноситися серйозно та відповідально, заздалегідь готуватися (та ще й економлячи час і кошти), без сумніву є ефективним та результативним.

Зазначимо, що згаданий тренінг включав всебічний аналіз окресленої теми. Спершу були досліджені сучасні виміри гендерної політики в системі публічної влади – сутність, зміст, завдання, засоби, принципи і загальнодержавна стратегія у цій сфері.

Затим докладно розглядалося правове забезпечення політики рівності, зокрема і міжнародні зобов’язання України щодо паритету прав та можливостей жінок і чоловіків, якими повинні керуватися в своїй діяльності органи публічної влади, та інституційні механізми урахування такої рівності. Цього дня онлайн аудиторія стала помітно активнішою, відзначивши ті напрямки, де вочевидь парламенту та відповідним центральним органам виконавчої влади слід внести корективи до чинної в Україні законодавчої і нормативної бази. Передусім посилалися на Бюджетний кодекс, чимало положень якого допоки ще не кореспондується із виробленням і впровадженням ефективної регіональної політики щодо ґендеру.

Третя тема наблизила учасниць та учасників навчання до практичної площини питання, а тренерка докладно пояснила роль гендерного аналізу та інших складових цієї роботи – обізнаності, оцінки, статистики, бюджетування, тобто першопочатків, на яких будуватиметься подальша вмотивована регіональна політика рівності.

Завершальною частиною тренінга стали практичні аспекти впровадження такої політики. Слухачі і слухачки отримували короткі завдання від спікера, експериментували в онлайні, ділилися власним практичним досвідом. Найактивніше про свої напрацювання говорили представники і представниці Вінницької, Донецької обласних державних адміністрацій, Київської міської держадміністрації, їхні колежанки і колеги з Миколаєва, Львова тощо.

Отже, варто очікувати, що згадані вище нові знання безпосередньо допоможуть формуванню збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку територій, а їхні природні, трудові і фінансові ресурси використовуватимуться ефективніше, з урахуванням інтересів всього населення.

Підсумовуючи цю розповідь, згадаємо, що зазвичай половина успіху на таких заходах залежить від тренера. У нашому випадку таким генератором навчального процесу стала одна з найдосвідченіших фахівчинь зі сфери гендерної політики, експертка Ради Європи Олена СУСЛОВА, яка, до її честі, блискуче виконала свою функцію.

Навряд чи хтось скаже, що намарне згаяв час, приставши на пропозицію організаторів тренінгу долучися до онлайн тренінгу на тему «Політика гендерної рівності в органах публічної влади». Оскільки, повторимося, знань не буває забагато, а управління, що ґрунтується на засадах рівності та справедливості, повною мірою відповідає очікуванням українського суспільства від децентралізації і кардинального реформування територіальної організації влади в нашій державі .

 

Ірина НАГРЕБЕЦЬКА, незалежна журналістка
Публікацію підготовлено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»