Рада Європи
Децентралізація і реформа публічної
адміністрації в Україні

Офіс Ради Європи в Україні:
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд,
м. Київ, Україна, 04070
тел.: +380.44.303.99.16, +380.44.425.60.01

Рада Європи Децентралізація і реформа
публічної адміністрації в Україні

Новини

Нова рекомендація щодо демократичної підзвітності виборних представників і органів на місцевому і регіональному рівнях

11 Лютого 2022

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію щодо демократичної підзвітності виборних представників і органів на місцевому і регіональному рівнях (англійською мовою). Рекомендація підготовлена Європейським комітетом з питань демократії та врядування (CDDG) і спрямована на створення умов і культури, необхідних для ефективної системи підзвітності виборних представників і органів на місцевому і регіональному рівнях, де:

  • особи, які ухвалюють рішення, несуть відповідальність за свої рішення;
  • про ці рішення повідомляють, їх роз’яснюють, аналізують, за необхідності, їх оскаржують чи скасовують;
  • існують ефективні та пропорційні засоби правового захисту від невідповідних рішень чи упущень і будь-яких дій чи бездіяльності, що випливають із цього.

Рекомендація також встановлює принципи підзвітності, надає керівні настанови щодо ефективної системи підзвітності, а також містить розділ про результати, які мають отримати зацікавлені сторони та інші органи від діяльності та/або поведінки тих, хто звітує про свої дії. У теперішній час зростає бажання громадян мати право голосу в процесі врядування та контролю за публічними справами. Розвинена система та культура підзвітності виборних представників і органів на місцевому і регіональному рівнях може забезпечити багато переваг, особливо щодо сприяння доброму врядуванню, демократії, високим стандартам публічної етики, довірі до публічних інституцій і здоровому економічному та соціальному середовищу.