Рада Європи
Посилення доброго демократичного
врядування і cтійкості в Україні

Офіс Ради Європи в Україні:
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд,
м. Київ, Україна, 04070
тел.: +380.44.303.99.16, +380.44.425.60.01

Рада Європи Посилення доброго демократичного
врядування і cтійкості в Україні

Новини

Відзначено освітні інновації у системі професійного навчання публічних службовців

17 Листопада 2022

У Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) відзначили переможців конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання публічних службовців». Нагадаємо, що Конкурс було вперше запроваджено в 2020 році за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

Конкурс став логічним продовженням заходів, спрямованих впровадження методології Центру експертизи доброго врядування Ради Європи щодо поширення та промоції кращих практик та діяльності з підтримки процесів реформування системи професійного навчання публічних службовців і службовиць в Україні.

Підґрунтя активної співпраці НАДС з Радою Європи було закладено ще у 2017 році. Тоді на запит української сторони проведено Фаховий огляд «Реформування системи підготовки кадрів органів місцевого самоврядування в Україні», у якому напрацьовано рекомендації  з урядів країн-членів Ради Європи. Ці рекомендації були враховані в Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та у Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які напрацьовувались за безпосередньої участі фахівців Ради Європи. Започаткування Конкурсу стало черговим кроком у розвитку зазначеної роботи.

Цьогоріч, Конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання публічних службовців» проводився за трьома номінаціями:

  • Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
  • Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
  • Внутрішнє навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»

На конкурс було подано 28 заявок від провайдерів освітніх послуг та органів публічного управління, які представили свої освітні інновації, упроваджені в 2021-2022 навчальному році. Значна кількість представлених на Конкурс освітніх інновацій передбачає розширення можливостей для онлайн-навчання, що продиктовано зокрема й умовами воєнного часу. Деякі освітні інновації були впроваджені вже в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і спрямовані на посилення фахових та особистісних компетентностей публічних службовців і службовиць виконувати професійні обов’язки в нових реаліях. Визначною рисою окремих освітніх інновацій є те, що вони розроблялися у співпраці з проєктами/програмами міжнародної технічної допомоги і спрямовані на розв’язання конкретних управлінських проблем.

За результатами опрацювання поданих заявок конкурсна комісія, діяльність якої також підтримала Рада Європи, визначила 9 переможців.

У номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» переможцем став Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Освітня інновація «Симулятор управлінських рішень та пропозицій», упроваджена в Університеті, дає змогу студентам розробити власні ідеї та підходи до формування і прийняття управлінських рішень на реальних кейсах, обговорити їх із управлінцями-практиками та експертами. В Університеті розроблено і впроваджено декілька симуляторів управлінських рішень: «Документообіг у закладах середньої освіти», «Електронні вибори», «Погляд на систему трансплантології в Україні», «Реформа управління військової системи охорони здоров’я».

Друге місце конкурсна комісія присудила Києво-Могилянській школі врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська академія» з освітньою інновацією «Практика «читацький клуб» у підготовці магістрів: від співучасті до глибшого розуміння суспільних процесів». Завдяки застосуванню менш формального, соціально-емоційного заохочення студентів до самостійного обрання додаткових досліджень, які вони хотіли б опанувати й опрацювати з колегами в мінігрупах, суттєво змінено навчальний процес, а в студентів зросла мотивація до навчання.

Міжрегіональна Академія управління персоналом посіла третє місце в цій номінації. У закладі створено Центр резилієнтності та громадянської партисипації, діяльність якого який повністю базується на тренінговій технології та підходах проєктного менеджменту. Здобувачі отримали можливість (разом із дипломом магістерського рівня) за бажанням отримати сертифікат тренера, щоб навчити розвивати життєстійкість мешканців своєї громади чи працівників установи публічного сектору, де вони працюватимуть.

У номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» перше місце посів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. В Університеті використано методологію дизайн-мислення, щоб спрямувати навчальні заходи на розв’язання конкретних проблем професійної діяльності публічних службовців, наприклад, створення нового концепту послуги, удосконалення системи надання послуг тощо.

Сіверський інститут регіональних досліджень у партнерстві з комунальним закладом «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» посіли друге місце. Їх освітня інновація «Створення та просування освітнього кейсу з реформи галузі освіти територіальних громад на Чернігівщині» передбачає орієнтацію на ухвалення та запровадження необхідних управлінських рішень, а також їх громадське лобіювання. У результаті впровадження освітньої інновації не тільки підвищено кваліфікацію посадових осіб місцевого самоврядування, а й розроблено та укладено два договори міжмуніципального співробітництва між громадами Чернігівської області.

Третє місце в цій номінації за рішенням конкурсної комісії віддано Волинському регіональному центру підвищення кваліфікації. Його освітня інновація «Співпраця з міжнародними програмами (проєктами) як чинник задоволення освітніх потреб посадових осіб місцевого самоврядування» включала залучення зарубіжних експертів до освітньої діяльності з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; застосування сучасних методів, інструментів навчання, якими послуговуються зарубіжні партнери; підготовку й реалізацію партнерських програм підвищення кваліфікації.

У номінації «Внутрішнє навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» перше місце посів Апарат Верховної Ради України. В Апараті, за підтримки Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи, створено навчальну онлайн-платформу, на якій розміщено 19 навчальних онлайн-курсів, а також 14 тематичних навчальних онлайн-модулів з англійської мови, розроблених з урахуванням особливостей роботи та потреб Верховної Ради України та її Апарату. Це дає можливість працівникам Апарату проходити онлайн-курси у будь-який зручний час.

Друге місце посів Державний архів Одеської області, працівники якого також розробили і впроваджували навчальні заходи дистанційно. Було розроблено 7 тем для дистанційного навчання, завдяки проходженню яких посадовці Одещини підвищують рівень професійної компетентності з питань організації діловодства та архівної справи. Упровадження освітньої інновацій дозволяє оперативно доводити рекомендації Державної архівної служби та інших центральних органів влади до фахівців районних державних адміністрацій, усіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Одещини, робити це ефективно й на високому професійному рівні.

Державна служба України з безпеки на транспорті відзначена третім місцем у цій номінації. У Службі створено Навчальний центр для особового складу, у рамках якого проводиться онлайн-навчання на платформі Moodle. Це дозволило підвищити якість профільного внутрішнього навчання і досягти якісного та впевненого виконання функціональних обов’язків працівниками Служби.

Публічне визнання досягнень цьогорічних переможців Конкурсу сприятиме поширенню кращих практик у системі професійного навчання, набуттю нових знань, обміну досвідом між учасниками конкурсу та заохочуватиме подальше вдосконалення системи професійного навчання на публічній службі відповідно до кращих європейських практик та стандартів.