Рада Європи
Посилення доброго демократичного
врядування і cтійкості в Україні

Офіс Ради Європи в Україні:
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд,
м. Київ, Україна, 04070
тел.: +380.44.303.99.16, +380.44.425.60.01

Рада Європи Посилення доброго демократичного
врядування і cтійкості в Україні

Новини

Рішельє-форум «Архітектура нової моделі публічної служби»

27 Вересня 2022

22 вересня 2022 року традиційно відбувся Рішельє-форум «Архітектура нової моделі публічної служби». Головний організатор – Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) разом зі своїми партнерами, серед яких і Рада Європи (Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»), провели захід, незважаючи на широкомасштабне російське вторгнення.

Цьогорічний Форум став вже 13-м поспіль з 2009 року і був присвячений актуальним питанням функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування у період воєнного стану, напрацюванню практичних кроків щодо подальшої розбудови публічної служби в Україні.

На відкритті заходу голова НАДС Наталія АЛЮШИНА акцентувала, що наразі війна змушує концентруватись на головному – утримати спроможність і функціональність публічної служби та забезпечити керованість державою. «Ми змушені виконувати більший обсяг завдань з найменшими ресурсами, але публічна служба вистояла, вона адаптувалася до умов воєнного часу та готова до наступних викликів», –  підкреслила очільниця НАДС.

Фокусом обговорень Форуму було:

 • впровадження новітніх ефективних інструментів управління людськими ресурсами, адаптації HR-процедур до умов війни та повоєнного відновлення країни;
 • нові підходи до організації роботи на публічній службі;
 • інструменти цифровізації;
 • запровадження нової моделі оплати праці;
 • формування системи цінностей та установок на публічній службі в нових умовах, аналізу впливу війни та культуру публічної служби;
 • формування бренду держави як роботодавця, переосмислення ролі та потенціалу професійної та мотивованої молоді на публічній службі;
 • запровадження культури мотивації до професійного розвитку;
 • інтеграція принципів гендерної рівності, недискримінації та збалансованої участі у прийнятті управлінських рішень в систему державної служби;
 • набуття публічними службовицями і службовцями нових компетентностей, в тому числі покращення знання англійської мови;
 • подолання негативних наслідків впливу війни на публічних службовиць і службовців, посилення їх спроможності та професійності у наданні послуг людям, які зазнали агресії;
 • посилення інституційної спроможності органів державної влади у сфері європейської інтеграції.

У концепції Рішельє-форуму зазначається, що війна стала для України тестом на міцність і стимулом до змін. Національна система публічного адміністрування у надскладних умовах виявила фундаментальну стійкість. Однак рівень загрози залишається «червоним». Тож маємо посилювати управлінську та інституційну спроможність. І ці меседжі було підтримано численною аудиторією заходу.

Зокрема, голова Офісу Ради Європи в Україні Стен НЬОРЛОВ на відкритті заходу повідомив, що  Організація скорегувала свій План дій щодо України, щоб підтримати національних партнерів у протистоянні поточним викликам; Офіс у Києві знову відкрито та повністю функціонує, і ми тут, щоб підтримувати Україну – повноправного та шанованого члена Ради Європи – у її прагненні дотримуватись високих стандартів демократії, верховенства права та прав людини.

Цього року у Рішельє-форумі взяли участь – оффлайн та онлайн – представники і представниці Верховної Ради України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, закладів вищої освіти, експертного середовища з питань публічного управління країн-членів ЄС, ОЕСР, РЄ, міжнародних організацій, програм та проєктів.

Рада Європи презентувала на Форумі Висновок щодо законопроекту  «Про службу в органах місцевого самоврядування», підготовлений Центром експертизи доброго врядування на запит української сторони. Представляючи положення згаданого висновку, консультантка Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» Олена БОЙКО зазначила, що законопроект 6504 є важливим кроком на шляху до гармонізації положень державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та у цілому відповідає положенням Європейської хартії місцевого самоврядування, передовій європейській практиці, попереднім рекомендаціям міжнародних партнерів та зобов’язанням, узятим українською владою і визначеним у Плані відновлення, розробленим Національною радою з відновлення України від наслідків війни, який було презентовано в липні 2022 року. Серед іншого законопроект чітко розмежовує виборні й адміністративні посади, регулює питання патронатної служби, поліпшує процедури відкритого добору на підставі конкурсної процедури, передбачає запобігання політизації службовиць і службовців місцевого самоврядування, їхню професійну підготовку та підвищення кваліфікації. На думку пані Бойко, залишається кілька проблемних аспектів, проте це може буде вирішено в процесі опрацювання у Верховній Раді України, зокрема, під час підготовки до повторного першого читання законопроєкту.

Під час заходу також йшлося про необхідність розробки практичних кроків з подальшого розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за наступними стратегічними напрямами:

 • європейська інтеграція – спрямована на посилення інституційної спроможності органів державної влади у сфері євроінтеграції; навчання публічних службовців і службовиць англійській мові; стажування в інституціях країн-членів ЄС;
 • конкурентоспроможність та цифровізація – зміна моделі державної служби, яка включає гідну заробітну плату, запровадження змішаної моделі публічної служби (кар’єрна та контрактна); розвиток відповідального лідерства, перетворення усіх державних послуг на зручні онлайн-сервіси; ведення єдиної системи кадрового та бухгалтерського обліку на державній службі (HRMIS);
 • розвиток служби в органах місцевого самоврядування – гармонізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування, впровадження сучасних HR-інструментів;
 • ощадливе врядування – передбачає оптимізацію завдань та функцій державних органів в умовах війни та в післявоєнний період, що дасть змогу підвищити ефективність їх діяльності для забезпечення формування і реалізації політик з метою задоволення потреб жінок і чоловіків, та підгруп у рамках цих категорій, а також забезпечить функціонування органів державної влади на основі Принципів державного управління SIGMA.

В умовах війни, посилився запит суспільства на ефективність та якість роботи в публічному секторі. До спроможності забезпечувати стабільність роботи інституцій в Україні наразі привернута увага всього цивілізованого світу. Відтак, важливий пріоритет української влади – сформувати соціально орієнтовану, сервісну модель публічної служби із належною якістю державних послуг, із цінностями, близькими громадянському суспільству і європейському вибору народу України, реалізувати завдання, поставлені у Плані заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України.